Interrogació

 

Les oracions interrogatives tenen per finalitat establir la realitat d'un determinat esdeveniment, situació o estat o algun detall d'una cosa que es dona per feta.

Les primeres es responen amb un 'sí' o un 'no'; les segones exigeixen un interrogatiu en la pregunta (qui?, què?, on?, quan?...) i una resposta específica, que consisteix generalment en un sintagma sencer (nominal, adjectival, preposicional, adverbial...).

Del primer tipus d'interrogatives en diem polars:

Vas anar al cinema ahir al vespre? (Sí / No)

Del segon tipus d'interrogatives en diem 'de contingut':

Què compraràs aquesta tarda? (un jersei...)
De quin color era la corbata? (vermella...)
Com t'agrada la carn? (amb moltes espècies...)