Interrogació

Canvis d'ordre en les interrogatives polars

 

Moltes llengües marquen les interrogatives polars amb un canvi d'ordre dels elements. Així, per exemple, l'alemany, que és una llengua SVO, construeix les interrogatives amb l'ordre VSO:

Wir kommen heute an  
Nosaltres venim avui [Part. Sep.] (= arrribem avui)

però

Kommen wir heute an?