Coordinació

Dues conjuncions

 

En alguns casos fem servir dues conjuncions, una amb cada membre de la coordinació:

O me'n vaig ara mateix o faré tard.

Anàloga és la duplicació d''et' en llatí:

Hoc fieri et oportet et opus est
Això ésser_fet i és_convenient i necessari és

En ocasions les conjuncions són diferents. En anglès,

He is either drunk or mad
Ell és o borratxo o boig