Concordances verbals

Altres concordances

 

Una altra concordança bastant freqüent es dona entre l'objecte directe i el verb.

En català en tenim una mostra marginal i avui en clar retrocés, no obligatòria, només possible quan l'objecte és un pronom:

No trobo les claus; que les has vist_es?

Hi ha llengües que inclouen més d'una referència a persones gramaticals en el verb. N'és un exemple l'hongarès:

szeret_lek
jo t' estimo

En basc és possible la coexistència d'un complement exterior i d'un morfema sobre el verb que representi aquell complement:

Ni_k Edurne_ri sagar bat eman diot
Jo_[Ergatiu] Edurne_[Dat.] poma una donar [Auxiliar]

en què la forma 'diot' conté tres concordances: amb l'absolutiu, amb l'ergatiu i amb el datiu.

En suahili és possible incloure en el verb un morfema representatiu d'un complement directe:

U_me_ (ki)_leta ki_ tabu
Tu_[Perfecte_] [Classificador]_portar [Classificador]_llibre

I encara hi ha algunes llengües que permeten la inclusió de més concordances, com ara un benefactiu o un instrumental.

Cal notar que tota la casuística sobre la presència de l'element exterior sol, de l'interior sol o de tots dos alhora es reprodueix en tots aquesta casos.

Afí a aquests fets és la duplicació de complements, representats amb un clític i amb un nom alhora. Per exemple, en algunes varietats d'espanyol d'Amèrica són presents alhora el complement directe i el clític corresponent:

Lo vimos a Juan
Vam veure en Joan