Adverbis

 

Cal insistir en la idea que tots els matisos del pensament poden ésser expressats en totes les llengües; el que varia és el mecanisme a través del qual s'expressen: si no hi ha gaires morfemes afixats ni gaires verbs auxiliars, el seu lloc probablement serà ocupat per un conjunt més ampli d'adverbis.

Els adverbis aporten especificacions de lloc, de moviment, de temps, d'aspecte, de mode...

El terme 'adverbi' significa 'al costat del verb', i així el trobem en molts casos, però la ubicació real de l'adverbi dins l'oració varia d'una llengua a l'altra. A efectes expositius en farem dos grans grups: els adverbis exempts i els adverbis annexats.

A més hi ha els adverbis de negació, d'afirmació i de dubte, que seran examinats més endavant.