Adverbis

Adverbis exempts

 

En català tenim adverbis com 'ja' i 'encara' que ajuden a precisar determinats matisos temporals:

Ja he llegit el llibre
Encara espero que em tornis el llibre

El grec modern, que és una llengua amb una conjugació verbal bastant rica (no tant, però, com la del grec clàssic), no té cap forma simple per a expressar el futur, i aquest s'hi expressa mitjançant l'aorist acompanyat de 'tha'

tha alētheia
[Fut.] dic la veritat

Algunes llengües fan un ús refinat de l'addició d'adverbis per a la matisació del significat dels verbs. Un d'aquests és l'anglès:

close tancar (vg. una porta)
close down tancar (vg. una empresa, per sempre)

go anar
go back tornar

take agafar
take off enlairar-se (un avió)

Un cas anàleg és el de l'alemany:

Ich nehme meinen Hut ab  
Jo agafo meu barret enfora [=em trec...]

En ioruba, llengua de Nigèria, el temps i l'aspecte s'expressa mitjançant morfemes adverbials, que es situen entre el subjecte i el verb:

Ó ti
Ell(a) [Perf.] morir