Adjectius

Marques nominals sobre l'adjectiu

 

Hi ha moltes llengües en què l'adjectiu incorpora marques pròpies del nom, com ara el gènere i el nombre.

Cal notar que aquesta incorporació fa possible la concordança amb un nom, però no sempre la implica; ja que pot trobar-se condicionada per diversos factors.

En català els adjectius incorporen morfemes de gènere i de nombre. El masculí singular va sense marca:

bo, bon_a, bon_s, bon_e_s

Sovint les combinacions de l'adjectiu amb aquests morfemes donen lloc a neutralitzacions. Així, en català hi ha adjectius que prescindeixen de la diferenciació de gèneres i que, per tant, en lloc de tenir quatre formes, només en tenen dues:

cèlebre, cèlebres

I hi ha, encara, uns pocs que tenen una forma per al singular i dues per al plural:

feliç, feliços, felices

També hi ha possibilitats de concordança en algunes llengües amb classificadors, com ara el suahili, on els adjectius incorporen morfemes de classificador. Així, un adjectiu com '-kubwa' ('gran') adopta les formes

ki_kubwa
m_kubwa
_kubwa [amb prefix nul]
etc.

Notem que de moment no diem res sobre quan es produeix la concordança en cada llengua i quan no ; ens hi referirem en parlar de la sintaxi.