Adjectius

Grau

 

Diem

una muntanya alta
una muntanya molt alta
una muntanya altíssima
una muntanya més alta que el Canigó
la muntanya més alta de Catalunya

Aquestes expressions estableixen gradacions en el significat de l'adjectiu i s'anomenen justament graus de l'adjectiu. Notem que hi ha dos procediments per a expressar aquests graus: mitjançant un afix - 'alt_íssim_a' - i mitjançant morfemes lliures ('molt', 'el més').

Les llengües varien segons els procediments que empren en cada cas. En francès, per exemple, tots els graus s'han d'expressar mitjançant morfemes lliures:

plus paresseux
més mandrós

très joli
molt bonic

le plus intelligent
el més intel·ligent

En canvi, hi ha llengües amb diversos afixos que expressen grau. Per exemple en alemany tenim

schön bonic
schön_er més bonic
schön_st el més bonic

La situació de l'anglès és curiosa, ja que fa servir tots dos procediments, l'un per a uns adjectius i l'altre per als altres, segons l'origen germànic o romànic:

cold fred
cold_er més fred (que)
cold_est (el) més fred

I en canvi

terrible terrible
more terrible més terrible (que)
most terrible (el) més terrible