Subjecte i objectes

ndex

 

Ordre bsic de les oracions de verb predicatiu

El xins s una llengua SVO; aix significa que en els casos ms simples el subjecte precedeix el verb i l'objecte el segueix:

wǒ chī le y wǎn fn He menjat un bol d'arrs

Si el verb s intransitiu no hi ha objecte directe; l'ordre entre subjecte i verb s el mateix:

wǒ li le He vingut

 

Verbs sense subjecte

Hi ha verbs que, per raons semntiques, no tenen subjecte:

xiyǔ Plou
jīntiān lěng Avui fa fred

 

Subjecte sobreents

Quan del context es pot deduir clarament el subjecte, aquest sol ometre's:

xi k le He sortit de classe / Has... / Ha... / Hem... / Heu.../ Han...

Aix es presta a jocs lingstics. En absncia del mestre, un alumne que s'ha posat al pas de la porta a vigilar diu li le; el companys entenen que ve, i es posen b i callen. Aleshores el vigilant, mostrant que havia fet una broma, diu: wǒ li le, s a dir, jo, vinc.

 

Objecte directe

La posici normal de l'objecte directe s immediatament darrere el verb (o immediatament darrere el sufix d'aspecte si n'hi ha);

wǒ mǎile shū He comprat un llibre

En les oracions de verb transitiu, l'objecte directe s obligatori, fins al punt que si volem prescindir-ne n'hi hem d'afegir un de significat buit. Aix, per exemple, el verb chī (menjar) fa servir fn (arrs cuit). Aix la frase

wǒ chī fn Menjo arrs / Menjo

s'intepretar de la primera manera si la pregunta era Qu menges?, per es podr interpretar de les dues maneres si la pregunta era Qu fas?.

Anlogament es diu kn shū (literalment llegeixo un llibre) per dir, simplement, llegeixo, i mǎi dōngxi (literalment compro coses) per dir, simplement, estic comprant. Aquests objectes directes buits sn altament idiomtics i per tant poc previsibles.

 

Objecte indirecte

Hi ha alguns verbs que tenen doble transitivitat: admeten un objecte directe i un d'indirecte. Alguns d'aquests verbs sn: gosu (dir), gěi (donar), f (imposar [un cstig]), jiāo (ensenyar), qin (deure), sng (regalar)...

La construcci que s'hi fa servir s

Subjecte - Verb - Objecte indirecte - Objecte directe

nǐ gěi shū Li dones un llibre
wǒ qin liǎng qin Et dec dues monedes