Oracions subordinades

ndex

 

Completives

Alguns verbs sn complementats per una oraci sencera:

wǒ zhīdao tā yǐjīng by le S que ja s'ha graduat
wǒ xīwng tāmen dōu biǎod yjin Espero que tots donaran la seva opini
wǒ qǐ tā chīfn L'invito a menjar

Alguns d'aquests verbs (com ara els dels exemples primer i segon) sn alhora transitius, i poden tenir com complement b un complement directe b una oraci sencera.

 

Oracions adjectives

Qualsevol oraci a la qual es postposi de esdev una oraci adjectiva:

nǐ chng de La can que cantes
wǒ q de ni y tiān Aquell dia que jo vaig venir

El conjunt yǒu + nom + de forma l'equivalent d'un adjectiu derivat del nom, amb el sentit de que t X o caracteritzat per X, ms o menys lexicalitzat:

yǒu mn de clebre (= que t un nom)
yǒu qin de ric (= que t diners)
yǒu yng de til (= que t utilitat)

 

Substantivaci de les frases amb de

Les frases formades amb la postposici de poden sser usades sense determinar cap nom; en aquest cas queden substantivades:

y b sh wǒ jio de No s pas peix el que he demanat

Aix inclou les combinacions pronom + de:

zhi zhī bǐ sh wǒ de Aquesta ploma s la meva
zh bǎ yoshi sh shi de De qui s aquesta clau?

 

Subordinades adverbials

En general la subordinaci adverbial es fa avantposant l'oraci subordinada a la principal, sense necessitat de conjunci:

tā li wǒ ji q Quan vingui llavors me n'anir
wǒ jn chng q mǎi dōngxi He entrat a ciutat per anar de compres

Hi ha tanmateix una srie de conjuncions que introdueixen oracions subordinades, especialment quan sn llargues:

wile b chdo tā hěn zǎo ji qǐ li A fi de no fer tard, es va llevar molt d'hora

 

Marques correlatives

En alguns casos tant l'oraci principal com la subordinada sn introdudes per una conjunci:

yīnwei... suǒyǐ... essent aix que ... ha resultat que ...
suīrn ... dnsh ... tot i que ..., tanmateix ...

En d'altres casos, la correlaci es fa amb adverbis:

y ... ji ... ... i per tant ...

y b xiǎoxīn, ji diē xi lu le No hi ha posat atenci i ha caigut del pis

Novament cal precisar que es prescindeix d'aquests elements quan pel context queda clar el sentit.