Modificadors del nom

Índex

 

Sufix de plural

El sufix men, aplicat a un nom referit a persones, hi marca el plural. Però el seu ús és limitat: només es fa servir quan es vol remarcar expressament la pluralitat. Un nom sense aquesta marca no és singular, sinó indeterminat quant a nombre:

xuésheng estudiant / estudiants
xuéshengmen els estudiants

Dues remarques sobre el sufix men:

 

Numerals

Els numerals són els següents: líng (0), , (1), èr / liǎng, (2), sān (3), (4), (5), liù (6), (7), (8), jiǔ (9), shí (10), bǎi (100), qiān (1.000), wàn (10.000), (100.000.000).

 

Usos especials dels numerals

Les fraccions, incloses les expressions en percentatge, s'expressen amb la fórmula

[denominador] fēn shī [numerador]

Però mig es diu bàn

Alguns fets remarcables sobre l'expressió del temps:

xià(r) significa vegades.

 

Numerals ordinals

Els ordinals es formen avantposat el prefix al número corresponent.

 

Demostratius

Els demostratius són

zhèi / zhè aquest, -a, -s, -es
nèi / nè aquell, -a, -s, -es

Es fan servir en combinació amb un comptador, com els numerals.

zhèi běn shū Aquest llibre

Es pot acumular un demostratiu i un numeral en un mateix sintagma nominal; en aquest cas el demostratiu va davant:

zhèi sān běn shū Aquests tres llibres

Podem reforçar la pluralitat dels pronoms demostratius afegint-hi xiē:

zhèxiē
nàxiē

 

Comptadors

En general els numerals i els demostratius no van directament davant el nom. Entre l'un i l'altre cal posar-hi una unitat de mesura anomenada comptador.

ge xuésheng un alumne

Els classificadors o comptadors són de tres tipus:

N'hi ha que són molt poc específics, com ara ge, amb una certa tendència a ésser usat universalment.

Alguns noms accepten diversos comptadors, amb significats diversos:

zhāng bàozhǐ un diari (l'objecte físic)
fēn bàozhǐ un diari (l'exemplar de tal dia)
jià bàozhǐ un diari (l'empresa editora)
  
ge cài un plat (contingut)
dào cài un plat (en el transcurs d'un dinar)

 

Pronominalització dels comptadors

Algunes vegades els numerals i els demostratius es fan servir amb un comptador i sense el nom, a condició que aquest quedi clar pel context:

zhèi běn aquest (referit a un objecte el comptador del qual sigui běn)

 

Indefinits i quantitatius

Alguns termes importants:

yīxiē alguns
uns quants, una mica de (Seguit d'un comptador)
yīdiǎn(r) una mica de
duō molts (Sovint precedit de hěn o de ).
bù shǎo no pocs = molts

tā yǒu hěn duō běnzi Té moltes llibretes