Coordinaci

ndex

 

Conjuncions copulatives simples

La conjunci h uneix dos sintagmes nominals:

h zhǐ Llapis i paper
sān g dngāo h s g minbāo Tres pastissos i quatre trossos de pa

 

Conjuncions correlatives

Hi ha una srie de parells de conjuncions que presenten enunciats correlatius:

yě ... yě ... tant ... com ...
yu ... yu ... ... i tamb ...
ybiān ... ybiān ... ... i al mateix temps ...

hu zufn hu xǐyī S cuinar i s fer la bugada
h shuǐ yu qīng yu ling L'aigua del riu s clara i tamb fresca
ybiān chīfn ybiān shuōhu Menja i al mateix temps parla

 

Altres conjuncions

Algunes d'importants sn:

huzhě o (en oracions enunciatives)
hishi o (en oracions interrogatives)
dnsh per, tanmateix
kěsh per, tanmateix

El terme hishi pot sser redut a shi.