Complements de temps

ndex

 

Importncia dels complements de temps

El fet que els verbs xinesos no posseeixin marques de temps confereix una especial rellevncia als adverbis i a les locucions adverbials que expressen la temporalitat i idees afins.

Un verb que no tingui cap indicaci de temps, expressa en general una acci habitual o una intenci:

wǒ zǒul shngbān (Cada dia) vaig caminant a la feina
wǒmen q snb (D'aqu a una estona) anirem a passeig

 

Adverbis de temps

Alguns adverbis de temps importants:

bjiǔ poc desprs
ci fa un moment
chng sempre, sovint
chngchng sempre, sovint
cngqin abans, antigament
gāng ara mateix
gāngci ara mateix, fa un moment
gānggang ara mateix, fa un moment
jiāngli ms tard, en el futur
ji immediatament, de seguida
mǎshng immediatament
hūrn de sobte
xiān en primer lloc
xinzi actualment
yo ara a continuaci
yǐjīng ja
yīhur de seguida
yu un cop ms (referit a fets passats)
zi de nou, un cop ms
zǎoji ja abans
zhǒngsh sempre
zujn fa poc

 

Frases adverbials temporals de base nominal

A partir dels noms tiān (dia), r (sol [en el sentit de dia]) i nin (any) es formen una srie de locucions adverbials:

zutiān ahir
mngtiān dem
jīnr avui
jīnnian enguany

jīntiān tiānqi hěn hǎo Avui fa bon temps

Tamb es fan compostos amb tota mena d'unitats de temps:

yudǐ A finals de mes
yī nin hu Un any desprs, al cap d'un any

 

Posici dels complements de temps

En general, els complements de temps precedeixen el verb:

wǒmen jīntiān q jiǔbājiān Aquest vespre anirem a un bar
wǒ mngnin sān yu q běijīng El mar de l'any vinent anir a Pekn
nǐ zutiān xiwǔ zu shnme Qu vas fer ahir a la tarda
tā chngchng q yuyǒng Sovint va a nedar

Per quan el complement de temps expressa freqncia o duraci, el complement va darrere el verb:

tā zi zhr zh le bn nin Va estar aqu mig any
wǒ jīntiān gōngzu le bā xiǎosh Avui he treballat 8 hores

I si hi ha un complement directe representat per un nom, l'expressi de tems acostuma a anar intercalada entre el verb i el complement, sovind acompanayda de de:

wǒ kn le liāng g xiǎosh (de) shū He llegit durant dues hores

 

Complement de temps en posici de tema

Com els de lloc, tamb s possible de posar un complement de temps en posici de tema:

mngtiān wǒmen q snb Dem anirem a passeig

 

Combinacions de temps i aspecte

Essent el temps i l'aspecte dues categories semnticament independents, no s estrany que en una mateixa oraci hi pugui haver alhora indicadors de temps i d'aspecte:

wǒ yǐjing kn wn le ni běn xiǎoshuō Ja he acabat de llegir la novella
tā sān su de shhou shēng guo lj A l'edat de tres anys va patir la disenteria