Complements de lloc

ndex

 

Locucions adverbials locatives

Els demostratius zhi i n seguits de li o r donen lloc a combinacions de valor adverbial, equivalents a aqu i all. Al seu torn, aquestes combinacions admeten un complement amb el sentit de el lloc de, a casa de:

wǒ cng wǒ pngyou nr li Vinc de casa del meu amic
shū zi wǒ zhr Els llibres sn aqu amb mi

 

Postposicions locatives

Hi ha una srie de termes, inicialment nominals, amb el valor la part interior, la part superior, etc., que, postposats al nom, constitueixen amb aquest complements de lloc. Sovint en diem prostposicions: sn com les preposicions del catal, per no es posen davant sin darrere. Aquest fet t una certa similitud amb l'expressi catalana 'aigera avall' o amb l'expressi anglesa 'ten years ago'.

li dins, a
wi fora de
shang damunt
xi a sota de
qin davant
ho darrere
zhōng entre
png al costat de
biān al costat de

 

yǐzi shangcadira-damunt = damunt la cadira
fngzi licasa-dins = dins/a la casa

Si un nom s modificat per significar un lloc determinat (per exemple amb un demostratiu), poden adquirir signifiact locatiu sense necessitat de la postposici. El mateix passa amb termes com jiā (casa, llar) o xuxio (escola).

 

Postposicions locatives compostes

Les postposicions li, wi, shang, xi, qin i hu es poden combinar amb el termes bian, mian i tou, i donen lloc a formes compostes com ara qintou, shngbian, wimian..., de significat anleg.

fngzi wimian fora de la casa

A ms, els termes zuǒ (l'esquerra), yu (la dreta), dōng (l'est), nn (el sud), (l'oest) i běi (el nord) es combinen amb els termes bian i mian per formar postposicions com ara yumin (a la dreta de), nnbian (al sud de)...

shnghǎi běibian Al nord de Xangai

I, finalment, hi ha les formes pngbiān (al costat de), dumin (davant per davant amb) i zhōngjiān (entre, enmig de).

 

Els coverbs

En xins les veritables preposicions sn escasses. Hi ha en canvi un nombrs grup de paraules anomenades coverbs, que poden funcionar ads com verbs ads com preposicions. Alguns tamb en diuen preposicions, per s preferible el terme de coverb, que recull millor aquesta doble funcionalitat.

wǒmen do le běijīng le'do' verbHem arribat a Pekn
tā do běijīng q le'do' preposiciHa anat a Pekn

Notem que en l's preposicional, els coverbs van davant el verb, acompanyats, si cal, del seu propi complement:

tā [do wǒ jiā] li Ve a casa meva
tā [cng běijīng] [do bāl] li Ve a Pars des de Pekn

 

Coverbs locatius

Hi ha una srie de coverbs locatius. A continuaci se n'indiquen uns quants, amb el valor preposicional i el valor verbal:

cng des de (de lloc i de temps), procedent de || procedir de, venir de [poc usat]
do a (direcci), fins a || arribar a
du a (= davant per davant), cap a || dirigir-se a
l des de, a distncia de, sense || anar-se'n de
wng cap a, vers, en direcci a (noms amb moviment) || mirar cap a
xing cap a, vers, davant de || encarar-se a, girar-se cap a
yn al llarg de || anar al llarg de
yu des de || seguir
y a, en (especialment per a expressar dates) || anar
zi a (situaci) || sser (en un lloc), estar a

 

Construcci dels complements de lloc

En el cas ms general, els complements de lloc sn formats per un coverb locatiu, un sintagma nominal i una postposici locativa. El coverb locatiu aporta, si cal, la idea de moviment o d'absncia de moviment; la postposici, la de posici relativa.

zi jiā li zufn Cuina a casa
tāmen zi qing shang xiě biāoyǔ Escriuen eslgans a la paret
cng hzi li n chū yī zhī qiānbǐ li Va treure un llapis de la capsa
xiǎo hizimen zi cǎod shang Els nens petits sn damunt la gespa

 

s verbal dels coverbs locatius

Els coverbs loactius es poden fer servir com verbs independents:

chūntiān do le Ha arribat la primavera
zi nǎr? On ets?

 

El coverb zi com marca d'aspecte

El coverb zi (sovint precedit de zhng), usat sense complement, t un valor aspectual de procs en curs.

tāmen (zhng)zi kāihu Estan reunits
māma b zi xīchn La mare no est passant l'aspiradora

 

s adverbial de les postposicions locatives

L's adverbial de les postposicions locatives consisteix a no esmentar cap lloc explcit. S'hi interpreta un punt de referncia conegut i sobreents (aqu, all:

wǒ zh zi dōngbinr Visc cap a l'est [d'aqu / d'all]
qintou de mn La porta de davant [d'aqu / d'all]

 

Complement locatiu en posici de tema

Els complements locatius poden ocupar la posici de tema:

dngwyun yubian sh zhwyun A la dreta del zoo hi ha el jard botnic
zhnti shan yǒu hěn duō rn A l'andana hi ha molta gent