Afirmació, negació i dubte

Índex

 

L'afirmació

La resposta a una interrogació exclusiva (sí/no) sovint es fa repetint el verb en forma afirmativa o negativa, segons calgui:

nǐ máng ma
bù máng
Estàs enfeinat?
No.

Però també es pot respondre afirmativament amb shì, shì de o duì (= correcte).

Una afirmació es pot reforçar amb l'adverbi ( = veritablement).

 

L'adverbi de negació

La negació es fa avantposant al verb l'adverbi de negació ( davant el quart to). Això és vàlid per al copulatiu shì, per als verbs ordinaris i per als verbs de qualitat o adjectius:

bú shì xuésheng No és un estudiant
bú shàng No vaig a classe
néi tiáo qúnzi bù piàoliang Aquesta faldilla no és bonica

 

Negació amb méi yǒu

El verb yǒu fa la negació méi yǒu:

wǔzi li méi yǒu rén A l'habitació no hi ha ningú
méi yǒu diànnǎo No tinc cap ordinador

També es fa la negació verbal amb méi yǒu (sovint abreujat en méi)

gěi qián Tu pagues
bù gěi qián Tu no pagues
  
gěi le qián Tu has pagat
méi (yǒu) gěi qián Tu no has pagat
  
dìdi míngtiān bú qù yóuyǒng El germà petit demà no anirà a nedar
dìdi nà tiān méi(yǒu) qù yóuyǒng El germà petit aquell dia no va anar a nedar
  
tā de bìng hǎo le Torna a estar bé
tā de bìng hái méi yǒu hǎo Encara no està bé

 

Interrogació afirmativa - negativa amb méi yǒu

La forma méi yǒu es pot aplicar a la interrogació afirmativa - negativa:

yǒu méi yǒu shū Tens el llibre o no?
lái le méi yǒu lái Ha vingut o no?

En la resposta negativa amb méi yǒu,

lái le méi lái Ha vingut o no?
lái le méi yǒu id.
yǒu méi yǒu lái id.

 

La combinació bù ... le

La combinació de i le aporta un sentit especial a la frase, el de cosa que s'ha deixat de fer:

lái le Ja no ve.
chī le No menjo més

 

Posició relativa dels complements de temps i lloc

Els adverbis i les expressions de temps van, en general, davant la negació:

tāmen dōu méi lái No en va venir cap
yǐjing bù xué zhōngwén le Ja no estudia xinès

En canvi, les de lloc van darrere:

wǒ jiā méi zài měiguó zhè guo La meva família no ha viscut mai a Amèrica

 

Reforç de la negació

La negació pot ésser reforçada amb diverses expressions, com ara shénme dōu, shénme yě, yīdiǎnr o yīdiǎnr yě:

shenme dōu bú yào No voler res de res
yīdiǎnr yě bú rè No tinc gens de fred
zhèr méi yǒu yīdiǎnr shuǐ Aquí no hi ha gens d'aigua

 

Dubte

El dubte es pot expressar amb l'adverbi huò ( = potser).