Gramātica elemental del xinčs estāndard

 

Filiaciķ i variants
Fončtica
Escriptura
Estructura lčxica
Parts de l'oraciķ i morfologia
Modificadors del nom
Pronoms
Aspecte verbal
Subjecte i objectes
Altres ordenacions de l'oraciķ
Complements de lloc
Complements de temps
Moviment, direcciķ i sentit
Partícules finals
Verbs de qualitat
Predicats nominals i verb shė
El verb you
Oracions interrogatives
Pronoms i adjectius interrogatius
Afirmaciķ, negaciķ i dubte
Altres complements
Imperatiu
Verbs modals
Complements del nom
Coordinaciķ
Predicats compostos
Oracions subordinades

Representaciķ informātica dels carācters
Bibliografia

 

Altres webs d'Albert Vila | Contacte