Una mostra

RetornAlgunes guies porten indicacions sobre les coordenades dels punts del recorregut:


Amb l'eina podem convertir les coordenades; en l'exemple, d'UTM a Coordenades geogràfiques:


El web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya permet recerques a partir de les coordenades geogràfiques o a partir de les coordenades UTM:

L'Atles topogràfic de Catalunya fa servir les UTM, i en representa gràficament la quadrícula.


El GoogleEarth permet recerques a partir de coordenades geogràfiques: