30. JavaScript totalment extern

 

Índex

Introducció

Amb el recurs als documents .js és possible alliberar el HEAD dels documents de codi JavaScript. Però amb els recursos vistos fins ara és imprescindible situar els gestors d'esdeveniments en els punts adequats de les etiquetes de BODY.

Amb la introducció del getElementById i anàlegs és possible externalitzar-ho tot, de manera que l'única presència explícita del JavaScript en el document és la crida al document .js extern.

 

Accions no condicionades

En el cas més senzill, l'acció depèn d'un onload; és a dir, que es produeix incondicionadament en carregar-se el document. La sintaxi és la següent:

Notem que la funció creada no rep cap nom; en canvi, s'assigna específicament a window.onload.

Exemple

 

Assignació externa de funcions a gestors d'esdeveniments

Qualsevol conjunt objecte_identificat.gestor pot ésser dotat d'una funció:

Aquesta estructura s'incorpora a a window.onload; en resulta una estructura com la següent:

Exemple

 

Assignacions múltiples

Quan calgui carregar diverses assignacions de funcions, es col·loquen una a continuació de l'altra:

Exemple

 

Selecció d'elements per categoria

Algunes vegades és favorable de seleccionar els elements per categoria. El resultat és un vector, dins el qual els elements s'individualitzen de la forma habitual:

Exemple