Un conjunt de punts segons una fórmula


Amb el bucle for apliquem reiteradament la funció fillRect(). Els dos primers paràmetres són variables, donats per una funció matemàtica.

Notem que els punts són petits rectangles de 3x3 píxels.