Gradients


El gradient de l'esquerra té quatre límits, en els punts 0.3, 0.5.0.7 i 1:

Pel que fa a l'orientació, la combinació (0, 0, 320, 0) indica franges verticals.


El gradient de la dreta té només tres límits, a 0, a 0.5 i a 1. Hi ha doncs dues transicions:

Pel que fa a l'orientació, la combinació (0, 0, 0, 240) indica franges horitzontals.