Rectes i arcs de circumferència

 


Notem, en primer lloc, que el segon dibuix no té vora ni fons, ja que no se n'ha especificat cap a <canvas>.


El dibuix de l'esquerra és un segoment rectilini, que va de (20,20) a (120,80), valors referits, com sempre, a la superfície de l'àrea de dibuix. Recordem que les coordenades verticals van de dalt a baix.

Pel que fa al segon dibuix: