Rectangles

 


Poseu el cursor aquí damunt i apareixerà un rectangle en el tercer canvas.


En primer lloc, amb les eines pròpies de l'HTML, hem creat tres elements CANVAS d'unes mides determinades, i amb especificacions CSS n'hem fixat la posició i els hem fet visibles amb una vora (el primer i el tercer) i amb un fons (el segon). Delimitar el CANVAS és optatiu.


A fi de resoldre la incompatibilitat de l'Explorer, hem afegit a HEAD tres línies de codi que, quan cal, posen en joc el programa excanvas.js.


Hi ha dues funcions, una per als dos primers i l'altra per al tercer en les quals, successivament,


La primera funció s'executa tan bon punt accedim al document, ja que depèn d'un onload. La segona, en canvi, s'executa només quan posem el cursor en el punt indicat, ja que depèn d'un onmouseover.