26. Historial, resolució i navegador

 

Índex

L'historial

L'objecte independent history representa el registre de les pàgines visitades que va fent el navegador. Associades a aquest objecte hi ha diverses funcions, entre les quals cal destacar go(). Aquesta funció pren com a argument un nombre negatiu i en ésser executada retorna al document corresponent segons la llista de l'historial:

Exemple

 

Resolució de la pantalla

L'objecte screen representa la pantalla a través de la qual es visualitza un document. Aquest objecte té les propietats width i height, que expressen la resolució d'aquella.

Si un document HTML té alhora elements de mides absolutes - com ara espais per a la inserció d'imatges - i d'altres de relatives - com sol ser generalment el cas del text -, adoptarà aspectes diferents segons la resolució amb què sigui visualitzat. Si l'aspecte formal del document és molt important, la detecció de la resolució i la duplicació del document poden resoldre el problema.

Exemple

 

El navegador

L'objecte independent navigator representa el navegador a través del qual captem i interpretem el document HTML. Les seves propietats són:

corresponents a la marca, la versió, el codi i l'agent.

Exemple