16. Gestors d'esdeveniments, III

 

Índex

Introducció

A més d'onClick, que ja hem vist emprat sobre botons, hi ha una sèrie de gestors d'esdeveniments orientats específicament a l'ús en els formularis. Els més importants són els que hi ha a continuació.

 

onFocus i onBlur

El primer actua en seleccionar, mitjançant un clic, un element d'un formulari. El segon actua quan, havent estat seleccionat un element d'un formulari, fem clic en un altre lloc.

Exemple

 

onSubmit i onReset

Aquests dos gestors d'esdeveniments actuen des de <form...> i detecten, respectivament, l'activació d'un botó submit i d'un botó reset. Cal tenir present que allò que succeeixi com a conseqüència d'un onSubmit és independent de la tramesa pròpiament dita.

Exemple

 

onChange

Actua quan fem clic fora d'una casella d'un formulari després d'haver-ne canviat el valor:

En el cas dels menús desplegables construïts amb <select>, actua quan fem el clic de selecció del valor.

Exemple