15. Gestors d'esdeveniments, II

 

Índex

onMouseOver

Actua quan el cursor del ratolí es situa damunt l'element actiu, en general <a> o una imatge:

Exemple

 

onMouseOut

Actua quan el cursor del ratolí, havent estat damunt l'element actiu, se'n separa.

Exemple

 

Acumulacions de gestors

Si dins una mateixa etiqueta HTML cal fer servir més d'un gestor d'esdeveniments, s'escriuen l'un a continuació de l'altre, amb un espai en blanc entre tots dos:

Exemple

 

Un onclick dins <a>

Si hi ha un onclick dins <a>, primer s'executa l'acció condicionada per l'onclick (en general un missatge previ), i després es fa el canvi corresponent a l'hipervincle <a>.

Exemple

 

Ús d'un hipervincle fictici

Quan un usuari observa un document, espera que les interaccions possibles li siguin suggerides bé per la presència de botons bé per fragments de text que transformen el cursor en una mà amb el dit en actitud de prémer un botó (és el cas dels hipervincles).

En canvi, la simple associació d'un gestor d'esdeveniments amb un text o amb una imatge no sempre produeix cap canvi en el cursor. En aquest cas és molt habitual l'ús de la fórmula:

Notem que aquesta fórmula no fa servir gestor d'esdeveniments ni un veritable hipervincle; n'hem parlat aquí per l'evident afinitat funcional que té amb aquests.

Exemple