Estructures bàsiques

Feu clic damunt el botó:


De moment, només ens fixarem en la disposició general del programa: a HEAD es defineix (des de <script> fins a </script>) i a BODY s'aplica (onclick="canvi()").