21. Àudio, vídeo i altres objectes

 

Índex

Objectes

Limitant-nos als elements vistos fins ara, l'organització jeràrquica dels elements d'un document HTML condueix finalment a un text o a una imatge. Les imatges són un cas particular dels anomenats objectes; també són objectes els arxius portadors de so, les animacions i d'altres. Dediquem aquest capítol a ocupar-nos-en.

L'HTML5 posa a disposició del programador quatre eines per a la inserció d'àudios i vídeos:

Els dos darrers són d'ús general.

L'ús d'aquestes eines és força problemàtic, ja que cal tenir presents molts factors alhora:

La situació és molt canviant. La descripció que es fa aquí correspon al novembre de 2111, i corre el risc d'esdevenir ràpidament obsoleta, no necessàriament en sentit poisitiu.

 

L'element AUDIO

L'ús de l'element <audio> és molt simple:

Les principals especificacions són controls, que fa visibles els botons d'inici i de pausa, autoplay, que fa començar automàticament la reproducció del so, i loop, que fa que el so, en arribar al final, torni a començar.

Exemple

 

L'element VIDEO

L'ús de l'etiqueta VIDEO és anàleg al de l'anterior:

En aquest cas, les principals especificacions són controls, que fa visibles els botons d'inici i de pausa, autoplay, que fa començar automàticament la reproducció del vídeo, loop, que fa que el vídeo, en arribar al final, torni a començar, i poster, que remet a una adreça que contingui una imatge de presentació del vídeo. Si es desitja escalar el vídeo, poden afegir-s'hi valors de height i width, que cal procurar que siguin coherents.

Exemple

 

L'element EMBED

L'element EMBED és vàlid indistintament per a arxius de so i vídeos. El seu ús és antic, però havia estat refusat tant per les especificacions HTML 4 com XHTML 1; l'HTML 5 finalment l'ha acceptat.

S'hi admeten, entre d'altres, els atributs autoplay, hidden i loop.

Exemple

 

L'element OBJECT

El element <object> està orientat a introduir en un document HTML un objecte, entenent com a tal una imatge, un arxiu de so, un vídeo, un applet i fins i tot un document HTML. En el primer cas fa pràcticament la mateixa funció que <img>; en el darrer, la mateixa funció que <iframe>.

L'estructura bàsica d'OBJECT és la següent:

Els atributs bàsics d'object són type, data, width i height. L'ús dels paràmetres depèn del tipus d'objecte.

Exemple

Alguns navegadors no reconeixen l'estructura suara indicada, i exigeixen que alguns atributs siguin indicats en forma de paràmetre. Com que el W3C dóna un gran marge de llibertat a l'ús dels paràmetres, s'ha establert una estructura redundant en què alguns atributs són indicats dues vegades.

Una altra alternativa és l'ús combinat dels elements OBJECT i EMBED.

Ho veurem exemplificat en el que segueix.

 

Els vídeos .swf

L'èxit de l'HTML 5 ha fet que aquesta mena de vídeos deixessin de tenir continuïtat.

 

Applets de Java

El llenguatge Java fou desenvolupat per Sun Microsystems. Deriva dels llenguatges C i C++, dels quals és una simplificació i alhora una millora. Els programes escrits en Java actuen independentment de la plataforma; només cal que l'ordinador disposi de l'intèrpret corresponent, l'anomenada màquina virtual de Java.

Un applet és un programa escrit en llenguatge Java destinat específicament a ésser inserit en un document HTML. Es designen amb la terminació .class; també hi ha paquets formats per diversos fitxers; en aquest cas la terminació és .jar. Avui tots els navegadors porten incorporat el programari necessari per a l'execució dels applets. Després d'uns inicis molt prometedors, el applets han caigut força en desús, però tenen encara un paper molt destacat en programes detinats a la realització de càlculs numèrics o gràfics complicats.

S'han d'inserir en el document mitjançant <object>, amb l'estructura següent:

Els paràmetres són code, que és el nom de l'applet (fitxer .class, archive, que és el nom de l'arxiu .jar que el conté (juntament amb recursos annexos). Hi ha, a més, paràmetres epecífics, establerts per a cada applet en particular.

Exemple

Inicialment es feia servir

però l'element applet no pertany a l'estàndard del W3C.

 

Objectes vinculats

La relació entre els objectes i els documents HTML pot ésser de dues menes: inserció - la que hem vist fins ara - i vinculació.

Un objecte vinculat és unit a un document HTML simplement mitjançant un hipervincle:

En fer clic a l'hipervincle es presenta el nou document en la mateixa finestra on hi havia l'anterior, al qual substitueix; i si fem servir l'atribut target) es presenta en una de nova. Vegem-ne primer un d'àudio:

Exemple

I ara un de vídeo:

Exemple