Format de les llistes

Generalment fem les especificacions per als elements UL o OL.

Aquesta Ús una llista ordenada:

  1. Joan
  2. Antoni
  3. Francesc

I aquesta altra, una de desordenada:


Retorn