Llistes de definició

Hi ha tres tipus principals de llistes:

Ordenades
Cada element va precedit d'una lletra o d'un número correlatius.
No ordenades
Cada element va precedit d'un símbol, uniforme per a tots els elements de la llista.
De definició
S'hi alternen termes i definicions de termes, finalitat inicial per a la qual fou concebuda l'estructura.

Aquest document conté precisament una llista del darrer tipus.


En aquest document fem servir una especificació d'estil, compresa entre <style...> i </style...>. Ja la coneixem, i fa que l'element H1 es presenti centrat.

En realitat en tots els documents vistos fins ara i també en els següents es fan servir altres especificacions d'estil; són contingudes a <link.... De moment les ignorarem.

 


Retorn