Llistes ordenades

En les llistes ordenades cada element apareix precedit d'un número o d'una lletra correlatius.

  1. Els nombres són introduïts pel navegador. Com podem observar, en la vista de codis no apareix cap número.
  2. Això té el gran avantatge que si mai hem de rectificar el contingut de la llista modificant-ne el nombre d'elements, no ens hem de preocupar pas de la numeració.
  3. Només ens hem de preocupar per l'ordre; la numeració funciona sola.

Retorn