20. Creació automàtica d'imatges

 

Retorn

Imatges automàtiques

El GIMP posseeix una sèrie de recursos per a la creació automàtica d'imatges, en general rètols o botons, per a inserir-los després en un document d'Internet, en un document de Word, etc.:

Hi ha tres grans grups d'eines de creació, que es troben a

 

Eines de creació

Exemple de quadre de control d'una creació automàtica

Cada un d'aquests grups conté nombroses variants, i cada una d'aquestes és controlada mitjançant un quadre de diàleg, on l'usuari estableix les seves preferències, com veiem en l'exemple de la dreta, corresponent a Fitxer > Crea > Logotips i rètols > Chalk.

Aquest exemple dóna una bona orientació del tipus de variables que cal fixar en usar algun d'aquests recursos. Moltes d'aquestes eines requereixen la inserció d'un text lliure. Relacionat amb el text hi ha el tipus de lletra i la mida d'aquesta.

Molt sovint cal triar colors, bé de la lletra bé d'algun altre element. En aquest exemple se'ns demana el color del guix - i se'ns suggereix el blanc - i el color del fons - i se'ns suggereix el negre. Fent clic en els quadres corresponents podem seleccionar altres colors qualssevol.

Altres opcions - absents en l'exemple present - són que la lletra quedi ressaltada, o enfonsada, determinar el radi d'algun element circular, establir una transparència, ajustar la inclinació de les ombres, etc.

 

Uns quants exemples

A continuació es presenten uns quants exemples d'imatges obtingudes amb aquests recursos. El text inclòs en cada un n'expressa el nom:

exemple exemple exemple exemple exemple exemple exemple exemple