19. Manipulacions de qualitat i textura

 

Retorn


Introducció

Hi ha una sèrie de recursos que permeten fer modificacions no geomètriques en una imatge - o en una part d'una imatge. Les podem considerar dividides en dos grans grups:

 

Eines de correcció

A la Caixa d'Eines hi ha 6 eines de correcció, repartides en dos grups:


Totes aquestes eines s'apliquen com si fossin pinzells (arrossegant o fent clic) damunt les zones o punts on cal. Al peu de la imatge apareixen en cada cas instruccions més detallades sobre la forma d'aplicació.

 

Filtres

En el menú de Filtres hi ha moltes més eines de modificació de la textura (i en alguns casos també del color), que consisteixen en l'aplicació automàtica programada de modificacions més simples. S'apliquen en bloc sobre una imatge sencera o sobre una selecció. La majoria tenen nombrosos paràmetres que en permeten l'ajustament, i tenen una finestreta on es pot veure el resultat que s'obtindrà.

Es troben repartits en diversos epígrafs: Difumina, Millora (entre els quals la correcció d'ulls vermells), Distorsiona, Llums i ombres, Soroll, Detecció de vores, Artístic...

foto de diari

Modificació d'una imatge per fer-la semblant a una foto de diari.

pintura a l'oli

Modificació d'una imatge per fer-la semblant a una pintura a l'oli.