16. Text

 

Retorn


L'eina de text

Quadre d'opcions de textA la Caixa d'Eines hi ha una icona consistent en una A majúscula: és l'eina de text. En activar-la, apareix un quadre d'opcions que ens permet ajustar diversos valors, especialment:

Un cop fixats aquests paràmetres, es fa clic en un punt qualsevol de la imatge. S'obre un quadre dins el qual hem d'escriure el text. Un cop escrit fem Tanca; amb això el text queda situat damunt la imatge com a capa nova.

Inserció de text en curs


A l'esquerra, estat de la imatge un cop escrit el text i abans de fixar-lo.

 

 

 

Graella i guies com a suport del text

En ocasions cal precisar molt el punt on es fixa un text; en aquest casos podem activar Visualitza > Ajusta a la graella o Visualitza > Ajusta a les guies (que cal haver creat abans).

 

El text com a capa nova

Cada vegada que es fa servir l'eina de text, el text queda inserit en la imatge com una capa nova, que, com qualsevol capa, pot ésser modificada amb independència de la resta de la imatge; en particular podem:

I si el text han de contenir tipografies diferents o colors diferents, podem repartir-ne el contingut en dues capes o més, i donar a cada una la posició i les característques més adequades.

I, si es prefereix, es pot crear el text independentment i, quan estem ben segurs del resultat, l'importem com a capa nova i el col·loquem on calgui.

Text creat independentment


A la dreta, un text independent creat sobre un fons transparent.

 

En general evitarem l'operació Aplana la imatge; d'aquesta manera la capa de text conservarà la seva individualitat i podrà ésser modificada en qualsevol moment. L'exportació de la imatge al format final ja aplanarà automàticament la imatge.

 

Text sobre un caixetí

Text sobre un caixetí de fons
A vegades pot resultar inconvenient la inserció d'un text directament damunt una imatge. Podem interposar-hi un caixetí, que pot tenir el seu propi fons de color; i el text s'insereix damunt aquest. En aquest cas tenim almenys tres capes: la del dibuix de fons, la del caixetí i la del text.

Sobre la fotografia de fons, hem creat una capa de fons negre, amb les dimensions adequades per a fer de caixetí. En una tercera capa hem escrit el text; la independència dels tres elements ha permès ajustar-ne les posicions relatives.