13. Capes i Transparències

 

Retorn

Capes

Una imatge de GIMP pot ésser formada de diverses capes. Podem imaginar-nos-les com una pila de làmines transparents. Allà on la làmina està pintada, no es pot veure el contingut de la capa inferior, però on no s'hi ha pintat res, es veu el contingut de les capes inferiors. I pot succeir, encara, que la capa sigui parcialment transparent.

capes per separat i conjuntament
A l'esquerra, una capa inferior; al centre, una de superior (l'escaquer en dos tons de gris simbolitza la transparència), i a la dreta, el resultat final.

Treballar amb capes té molts avantatges. Podem retocar independentment cada una de les capes, podem desplaçar-les tant horitzontalment com verticalment, fer-les més grans o més petites, deformar-les o prescindir-ne - sense perdre-les -, i en cada moment podem observar quin serà l'efecte final.

 

Treball amb capes

control de les capesDurant el treball sobre una imatge, en un moment determinat les capes poden ésser

Podem passar indefinidament d'un estat a l'altre, segons que ens convingui:

Podem controlar el conjunt de les capes des de

Finestres > Diàlegs encastables > Capes

També és útil l'eina Capes > Pila.

 

Crear una capa nova

Podem crear una capa nova activant Capes > Nova capa. El programa ens demana que donem nom a la capa, que en determinem les mides (per defecte ens suggereix les generals de la imatge) i com s'ha d'omplir (per defecte suggereix que sigui transparent). Inicialment la capa serà buida.

També podem crear una nova capa afegint a la imatge qualsevol retall procedent de la mateixa imatge o d'una altra i escollint l'opció Enganxa > com capa nova. També en aquest cas la nova capa serà transparent, i tindrà el contingut inicial l'aportat en el moment de fer la còpia de procedència.

 

Seleccions i camins quan hi ha capes

Les seleccions i els camins són atributs del conjunt de la imatge, i no es troben vinculats a una capa en particular.

Selecció quan hi ha capes

Hem creat una imatge nova, havent-hi establert un color de fons verd i un color de primer pla vermell. Hem creat una capa de fons amb el color de fons. Amb el 'lasso' hem delimitat una selecció. Hem sobreposat una nova capa opaca amb el color de primer pla. Al final, veiem la presència de la selecció a l'àrea de treball independentment que hàgim fet visible la capa de fons, la superior, totes dues o cap de les dues.

 

Copiar i retallar quan hi ha capes

retall amb capesSi fem una selecció en una imatge que tingui capes opaques, el resultat de les còpies i els retalls que en derivin dependran de quina hagi estat la capa activa an el moment de l'operació.

Tornant a un exemple semblant a l'anterior, hem retallat la selecció de la capa superior. Com que queda un buit en el lloc de la selecció, apareix la capa inferior a través. Aquí només veiem el resultat final, i per tant és impossible de saber si hem fet cap retall en la capa inferior; hauriem d'anar al fitxer .xcf. (No correu a suprimir aquest fitxer sempore hi sereu a temps!).

 

Enganxar quan hi ha capes

Quan enganxem un retall sobre una imatge amb capes, és preferible enganxar-lo com una capa nova: té la mateixa possibilitat de desplaçament horitzontal que quan l'enganxavem com selecció flotant en una imatge sense capes, però n' hi afegeix dues de molt importants: permet el desplaçament vertical (és a dir el canvi d'ordre de les capes), i en preserva la independència, i així permet canvis de mida, distorsions geomètriques i manipulacions de color per separat. I si deixem l'aplanament de la imatge per al final, el conjunt es més resistent als efectes de possibles equivocacions.

 

Transparències en les capes

La transparència en una capa permet veure el contingut de les capes inferiors. Cal tenir present que:

  1. La capa de fons en principi és opaca; però pot ser transparent si la imatge final resultant sigui en un format que admeti transparències (.gif, .png).
  2. En canvi, qualsevol capa superior és transparent (altrament taparia el contingut de les inferiors), però el seu contingut pot ser opac.
  3. Quan una capa és més petita que el marc general de la imatge, també és transparent tota la perifèria d'aquesta capa, sigui com sigui la capa com a tal.
  4. I tots els continguts de les capes poden ser parcialment transparents.

Una bona idea és fer que la mida de totes les capes s'ajusti al contingut respectiu de cada una.

 

Capes parcialment transparents

capa parcialment transparentUna capa pot ser parcialment transparent; la transparència es pot ajustar en qualsevol moment. La transparència parcial fa canviar l'aparença de les capes inferiors; equival a mirar-les a través d'un vidre de color.

En aquesta imatge tenim una capa de fons vermella, dins la qual hem dibuixar un rectangle verd. Com que el rectangle verd és opac, tapa totalment el fons vermell. A sobre hem afegit, encara, un rectangle de color groc parcialment transparent; aquest groc ha interactuat amb els dos fons, de manera que el vermell es veu de color de taronja i el verd es veu d'un color groc verdós.

 

Ús de màscares de capa

transparència controlada amb una màscara de capaEl millor control sobre la transparència d'una capa s'obté afegint-hi una màscara de capa (Capa > Màscares > Mascara de capa), que permet transparències diferents en zones diferents de la imatge. Actuem sobre la màscara de capa fent-hi intervencions, amb qualsevol de les eines de dibuix, pereferiblement en blanc, negre i escala de grisos: el blanc denota opacitat, el negre transparències i els grisos transparències parcials.

La imatge de l'esquerra conté dues capes, una de fons de color blau i una de superior de color groc. A la superior, s'ha afegit una màscara de capa sobre la qual s'han fet diverses intervencions: