12. Capes i Transparències

 

Retorn

Capes

Una imatge de GIMP pot ésser formada de diverses capes. Podem imaginar-nos-les com una pila de làmines transparents. Allà on la làmina està pintada, no es pot veure el contingut de la làmina inferior, però on no s'hi ha pintat res, es veu el contingut de les inferiors. I pot succeir, encara, que la capa sigui parcialment transparent.

capes per separat i conjuntament

A dalt a l'esquerra, una capa inferior amb una flor; a dalt a la dreta, una capa superior, transparent a l'esquerra i de color verd a la dreta. (la transparència s'hi mostra en forma d'escaquer amb dos tons de gris). A sota, el resultat de la superposició de la superior sobre la inferior: on la superior és transparent, es mostra la inferior; on no, es veu la superior.

Treballar amb capes té molts avantatges. Podem retocar independentment cada una de les capes, podem desplaçar-les tant horitzontalment com verticalment, fer-les més grans o més petites, deformar-les o prescindir-ne - sense perdre-les -, i en cada moment podem observar quin serà l'efecte final.

 

Crear una capa nova

control de les capesPodem crear una capa nova sobre una imatge preexistent activant Capes > Nova capa. El programa ens demana que donem nom a la capa, que en determinem les mides (per defecte ens suggereix les generals de la imatge) i com s'ha d'omplir (per defecte suggereix que sigui transparent). Inicialment la capa serà buida.

També podem crear una nova capa afegint a la imatge qualsevol retall procedent de la mateixa imatge o d'una altra i escollint l'opció Enganxa > com capa nova. També en aquest cas la nova capa serà transparent, tindrà el contingut inicial l'aportat en el moment de fer la còpia de procedència i només la mida necessària per a contenir el retall.

Al mateix temps s'obre a la dreta el diàleg de capes (si per algun motiu no és visible, Finestres > Diàlegs acoblables > Capes).

 

Treball amb capes

control de les capesDurant el treball sobre una imatge, en cada moment determinat les capes poden ésser

Podem passar indefinidament d'un estat a l'altre, segons que ens convingui:

També és útil l'eina Capes > Pila i les derivades (apujar, abaixar...)

 

Copiar, retallar i enganxar quan hi ha capes

Les seleccions i els camins són atributs del conjunt de la imatge, i no es troben vinculats a una capa en particular.

retall amb capesSi fem una selecció en una imatge amb capes, el contingut dels retalls que en derivin dependrà de quina hagi estat la capa activa en el moment de l'operació. Un cop hàgim conclòs una operació amb una selecció, és bo fer seleccionar tot.

En l'exemple annex hem fet dues capes, una de fons beix i una de superior blava. Sobre la capa superior hem fet una selecció el·líptica i a continuació l'hem retallat. El lloc del retall ha quedat buit i per tant permet la visió de la inferior beix. Podem preguntar el perquè d'aquesta complicació. La idea és que el treball amb capes és molt flexible; permet canviar-ne les mides i desplaçar-les.

Par això, quan enganxem un retall sobre una imatge és preferible enganxar-lo com una capa nova: d'una banda, manté la possibilitat de desplaçament horitzontal que quan l'enganxàvem com selecció flotant en una imatge sense capes, i hi afegeix dos avantatges molt importants: permet el desplaçament vertical (és a dir el canvi d'ordre de les capes), i en preserva la independència, i així permet canvis de mida, distorsions geomètriques i manipulacions de color per separat. I si deixem l'aplanament de la imatge per al final, el conjunt es molt més resistent als efectes de possibles equivocacions.

 

Transparències en les capes

La transparència en una capa permet veure el contingut de les capes inferiors. Cal tenir present que:

  1. La capa de fons en principi és opaca; però podem triar fer-la transparent i així es mantindrà si el format final de la imatge admet transparències (.gif, .png...)
  2. En canvi, qualsevol capa superior és transparent (altrament taparia el contingut de les inferiors), però el seu contingut pot ser opac.
  3. Quan una capa és més petita que el marc general de la imatge, també és transparent tota la perifèria d'aquesta capa, sigui com sigui la capa com a tal.
  4. I tots els continguts de les capes poden ser parcialment transparents.

Una bona idea és fer que la mida de totes les capes s'ajusti al contingut respectiu de cada una.

No confongueu la transparència de la capa amb la transparència dels continguts de la capa.

 

Superposicions parcialment transparents

capa parcialment transparentUna capa - o un dibuix dins una capa - pot ser només parcialment transparent; la transparència s'hi pot ajustar en qualsevol moment. Aquestes transparències parcials fan canviar l'aparença del conjunt de les capes inferiors.

En aquesta imatge tenim una capa de fons opaca vermella, dins la qual hem dibuixar un rectangle verd., també opac, per tant el rectangle tapa totalment el fons vermell. A sobre hem afegit, encara, un rectangle de color groc parcialment transparent; aquest groc ha interactuat amb els dos fons, de manera que el vermell es veu de color de taronja i el verd es veu d'un color groc verdós.

 

Aplanar una imatge

Aplanar una imatge significa reunir totes les capes en una de sola, preservant l'aspecte que té la imatge en el moment de fer aquesta operació;

Imatge > Aplana la imatge

Quan exportem una imatge a un altre format la imatge s'aplana automàticament.

No tingueu pressa a liquidar el document mare .xcf: potser encara l'haureu de menester!