12. Farciments

 

Retorn

Farciments

Un farciment és un color o un conjunt de colors que omplen una superície determinada mitjançant una selecció.

Considerarem tres tipus de farciment:

 

Farciment amb un color uniforme

Podem omplir l'interior d'una selecció amb el color de primer pla o amb el color de fons.

Selecció lliure farcida de color
  1. Amb qualsevol de les eines d'obtenir seleccions, en fem una amb la forma desitjada, geomètrica o no.
  2. Fem clic en el Cubell de pintura (icona de la Caixa d'Eines).
  3. Seleccionem color de primer pla o color de fons (i, si cal, els canviem prèviament per tal que l'un o l'altre continguin el color desitjat).
  4. Fem clic a l'interior de la selecció.

També podem fer clic a l'interior d'una superfície delimitada per traços.

 

Farciment amb un patró

Un patró és una imatge, normalment petita, emprada per a omplir regions amb còpies juxtaposades com plaques de ceràmica.

Seleccions farcides amb patronsPer a aplicar un patró procedim així:

  1. Fem clic en el Cubell de pintura i triem Omplir amb un patró; s'obrirà un quadre de diàleg amb els patrons disponibles.
  2. Fem clic en el patró desitjat, qua així passarà a actiu.
  3. Finalment fem clic a l'interior de la selecció, que queda omplerta amb el farciment.

Nota. El patrons disponibles també es poden veure des de Finestres > Diàleg encastables > Patrons.

 

Farciment amb un degradat

Un degradat és una transició gradual entre dos o més colors. Els degradats s'obtenen amb l'eina Degradat de la Caixa d'Eines; en fer-hi clic, s'obre un quadre de diàleg on poden triar-se diverses opcions.

degradat radialEl quadre de diàleg permet diverses tries diferents per als paràmetres esmentats, i d'altres, i el resultat final dependrà també del punt inicial i final del segment amb que induim el degradat. Més que donar definicions, doncs, és preferible assajar diverses combinacions i examinar-ne el resultat.

En l'exemple de la dreta, hem triat un degradat radial.