11. Farciments

 

Retorn

Farciments

Un farciment és un color - o un conjunt de colors - amb què omplim una superfície prèviament seleccionada.

Considerarem tres tipus de farciment:

 

Farciment amb un color uniforme

Podem omplir l'interior d'una selecció amb el color de primer pla o amb el color de fons.

Selecció lliure farcida de color
  1. Amb qualsevol de les eines d'obtenir seleccions, en fem una amb la forma desitjada, geomètrica o no.
  2. Fem clic en el Cubell de pintura (icona de la Caixa d'Eines).
  3. Seleccionem color de primer pla o color de fons (i, si cal, els canviem prèviament per tal que l'un o l'altre continguin el color desitjat).
  4. Fem clic a l'interior de la selecció.

També podem fer clic a l'interior d'una superfície tancada, delimitada per traços, sense necessitat de seleccionar-la expressament.

Cal recordar que, en absència de selecció explícita, la selecció ocupa tota l'area de treball.

 

Farciment amb un patró

Un patró és una imatge, normalment petita, emprada per a omplir regions amb còpies juxtaposades com plaques de ceràmica.

Seleccions farcides amb patronsPer a aplicar un patró procedim així:

  1. Fem clic en el Cubell de pintura i triem Omplir amb un patró; s'obrirà un quadre de diàleg amb els patrons disponibles.
  2. Arrosseguem el patró desitjat, a l'interior de la selecció, que queda omplerta amb el farciment.

El patrons disponibles també es poden veure des de Finestres > Diàleg encastables > Patrons.

La imatge mostra dues seleccions, un de rectangular i una altra d'el·líptica, farcides cada una amb un patró diferent.

 

Farciment amb un degradat

Un degradat és una transició gradual entre dos o més colors. Els degradats s'obtenen amb l'eina Degradat (grup del pot de pintura) de la Caixa d'Eines, un quadre d'opcions que s'obté a Finestres > Diàlegs acoblables > Degradats i, si cal, d'un quadre per als ajustaments, obtingut amb el botó dret sobre la icona del degradat.

Seleccions farcides amb degradats

A l'esquerra un degradat lineal sobre una selecció rectangular; a la dreta, un degradat radial sobre una selecció irregular.

Són necessàries doncs diverses decisions:

La combinació entre els models disponibles i la interacció amb els colors i amb la disposició dels punts inicial i finals de l'acció d'arrossegar donen una quantitat enorme de possibilitats. És preferible doncs no aprofundir gaire més en els aspectes teòrics i assajar diverses combinacions i examinar-ne el resultat abans de prendre la decisió definitiva: recordem que mentre no fem clic fora de la selecció, tot és provisional, i podem anar assajant.