11. Més manipulacions de les seleccions

 

Retorn

 

Inversió d'una selecció

InversióHi ha un menú de seleccions que permet diverses operacions.

Normalment seleccionem de la manera mès simple possible, i després duem a terme canvis fins a obtenir el nostre objectiu.

Un cas freqüent consisteix a seleccionar no pas el que volem seleccionar, sinó justament el que no volem. Un cop hem fet la selecció, hem d'invertir-la. Per a aconseguir això, fem servir l'opció Selecciona > Inverteix.

En l'exemple, hem seleccionat un fragment rectangular de la imatge, perquè és el més senzill de seleccionar. Però el que ens interessa és justament el que el que queda fora del rectangle. Per tant després de fer la selecció la invertim. Amb l'ús de la màscara ràpida, queda clar que el rectangle amb la carretera i el cotxe n'ha quedat exclòs.

 

Altres opcions del menú de Selecció

D'una manera anàloga es poden fer servir altres opcions del menú Selecció:

 

Interacció de seleccions

Si, havent creat una selecció, en creem una altra, la primera desapareix. Però aquest comportament per defecte pot ésser modificat. Per a això les eines de creació de seleccions tenen quatre modes:

Amb aquests recursos podem dur a terme tota mena de seleccions complexes.

 

Editor de seleccions

Ús de l'editor de seleccióUna altra forma de visualitzar i modificar les seleccions fa servir l'opció Finestres > Diàlegs acoblables > Editor de selecció:

Aquesta i altres eines anàlogues es presenten en un dels espais situats a la dreta de l'àrea de treball.

El perfil de la part seleccionada es mostra en blanc; la resta, en negre. Sengles icones al peu de l'editor permeten fer diverses operacions; d'esquerra a dreta,

 

Desar una selecció en un canal

Els canals contenen informacions diverses sobre el conjunt de la imatge - entre les quals sobre les seleccions -; es gestionen des de Finestres > Diàlegs acoblables > Canals i també es presenten a la banda dreta de l'àrea de treball. D'una manera permanent hi ha un canal per a cada un dels colors primaris (vermell, verd i blau). Més endavant ens hi referirem.

Tot i que ens hem referit a les seleccions com a fragments d'imatge, en realitat són delimitacions abstractes, que poden crear-se en moment, desar-se sense contingut i fer-se servir més endavant. Per a això es desen en un canal: Selecciona > Desa en un canal.

canal de selecció

El canal que conté una selecció mostra una representació de les característiques d'aquesta, en què el blanc indica seleccionat, el negre no seleccionat i els grisos indiquen selecció parcial.