10. Retallar, Copiar i Enganxar

 

Retorn


Retallar

Un cop delimitada la selecció, es fa Edita > Retalla. El retall desapareix del lloc on era inicialment i passa a una memòria intermèdia anomenada portapapers.

El retall, un cop col·locat en el portapapers, s'hi queda, de manera que es pot fer servir, si cal, més d'una vegada. Només en desapareix quan se n'hi posa un altre o quan es tanca el programa.

 

Copiar

Un cop delimitada la selecció, es fa Edita > Copia. Com en el cas anterior, passa al portapapers un retall, però amb la diferència que ara la imatge inicial es conserva íntegrament en el seu lloc d'origen.

 

Enganxar com selecció flotant

selecció flotantEl contingut del portapapers es pot enganxar:

Cal fer Edita > Enganxa. En un primer moment el retall enganxat pren la forma de selecció flotant, bé sobreposada en el lloc d'origen, bé en el centre de la imatge.

La selecció flotant constitueix un cas particular de capa, sobreposada a la imatge de destí, de caràcter provisional i que desapareix com a capa en ser fixada al seu destí.

Podem visualitzar l'estructura del fons i la capa anant a Finestres > Dialègs encastables > Capes.

Una molt bona alternativa consisteix a enganxar el contingut com a nova capa; per a això, però, primer haurem d'analitzar a fons el funcionament de les capes.

 

Desplaçar i fixar la selecció flotant

La selecció flotant s'anomena així peruquè inicialment flota damunt el contingut previ. Amb l'ajut de l'eina Mou de la Caixa d'Eines es pot desplaçar lliurement. Un cop fet el desplaçament necessari, fem clic a l'exterior de la selecció flotant, i aquesta quedarà fixada (i per tant ja no serà flotant).

fases de copiar i enganxar
1) Imatge original.

2) Delimitació de la selecció amb les tisores màgiques.

3) Copia (no es nota res, però la còpia queda memoritzada en una memòria temporal);

4) Enganxa: la còpia queda com selecció flotant en el lloc de destí.

5) clic fora de la selecció: el retall queda fixat en el destí.

Com a resultat, en l'exemple sembla que la llanxa sigui seguida per una altra.

 

Ajustament fi amb la graella i amb les guies

Hi ha dos procediments per a afinar el punt de destí en el moment d'enganxar:

 

Enganxar com nova imatge

imatge nova des d'un retallUn retall situat en el portapapers, tant si procedeix de Retallar com de Copiar, pot servir per a crear una imatge nova, totalment independent de la de procedència del retall: Edita > Enganxa com a > Nova imatge.

La nova imatge tindrà automàticament les dimensions mínimes exactes necessàries per a contenir sencer el retall.

A continuació, donem nom al nou fitxer: Fitxer > Anomena i Desa i el col·loquem en la carpeta que ens convingui.

La imatge a la dreta s'ha obtingut del retall creat anteriorment.

 

Fragmentació d'una imatge amb la Guillotina

Una imatge delimitada per una o més guies pot ésser fragmentada en imatges independents amb l'eina Imatge > Transforma > Guillotina.

Cada fragment rep automàticament un nom basat en el de la imatge original, seguit de números de referència al sector corresponent, comptat de dalt a baix i d'esquerra a dreta, i començant per 0; aquests noms, si cal, es poden canviar.

imatge amb globus
Hem fragmentat la imatge de l'esquerra mitjançant dues guies, una d'horizontal i una de vertical. Vegem a la dreta el fragment 1-1, és a dir, el corresponent al sector inferior dret de la imatge original.