10. Modificació de les seleccions

 

Retorn

 

Importància i eines

Les seleccions ocupen un lloc central en l'afaiçonament final de les imatges, i per tant és molt important de conèixer els mètodes que ens permeten modificar-les.

Aquests mètodes es poden agrupar en tres blocs:

 

Augmentar, encongir i invertir

Algunes eines permeten modificar en bloc els límits d'una selecció:

 

Interacció de seleccions

Si, havent creat una selecció, en creem una altra, la primera desapareix. Però aquest comportament per defecte pot ésser modificat. Per a això les eines de creació de seleccions tenen quatre modes:

Amb aquests recursos podem dur a terme tota mena de seleccions complexes.

 

Editor de seleccions

Ús de l'editor de seleccióFent Selecció > Editor de selecció apareix a la dreta una eina amb una representació equemàtica de la selecció, i, mitjançant diverses icones, permet fer-hi diverses operacions. D'esquerra a dreta,

No és doncs un editor gaire complet, però és útil per a tenir constantment a la vista el resultat de les operacions que anem fent.

 

Desar una selecció en un canal

Els canals contenen informacions diverses sobre el conjunt de la imatge; d'una manera general es gestionen des de Finestres > Diàlegs acoblables > Canals i també es presenten a la banda dreta de l'àrea de treball.

Tot i que ens hem referit a les seleccions com a fragments d'imatge, en realitat són delimitacions abstractes, que poden crear-se en moment, desar-se sense aplicació concreta i fer-se servir més endavant. Per a això es desen en un canal: Selecciona > Desa en un canal.

canal de selecció

El canal que conté una selecció mostra una representació de les característiques d'aquesta, en què el blanc indica seleccionat, el negre no seleccionat i els grisos indiquen selecció parcial.

Més endavant ens referirem a d'altres canals, entre els quals els de color.