9. Retallar, Copiar i Enganxar

 

Retorn


Retallar

Un cop delimitada la selecció, es pot convertir en retall, fent Edita > Retalla. El retall desapareix del lloc on era inicialment i passa a una memòria intermèdia, anomenada portapapers, on queda a la nostra disposició.

El retall, un cop col·locat en el portapapers, es pot fer servir, si cal, més d'una vegada. Només en desapareix quan se n'hi posa un altre o quan es tanca el programa.

 

Copiar

Un cop delimitada la selecció, es fa Edita > Copia. Com en el cas anterior, el retall passa al portapapers, però amb la diferència que ara la imatge inicial es conserva íntegrament en el seu lloc d'origen.

 

Enganxar com selecció flotant

El retall contingut en el portapapers es pot enganxar:

Cal fer Edita > Enganxa. En un primer moment el retall enganxat pren la forma de selecció flotant, bé sobreposada en el lloc d'origen, bé en el centre de la imatge.

La selecció flotant és una capa superposada de caràcter provisional i desapareix com a capa en ser fixada al seu destí.

 

Desplaçar i fixar la selecció flotant

Eina MouLa selecció flotant s'anomena així perquè inicialment flota damunt el contingut previ. Amb l'ajut de l'eina Mou de la Caixa d'Eines (quatre fletxes en forma de creu) es pot desplaçar lliurement.

Un cop fet el desplaçament necessari, fem clic a l'exterior de la selecció flotant, i aquesta quedarà fixada definitivament.

Vegem-ne un exemple d'aplicació:

1) Partim d'una imatge amb una sola llanxa.

2) Hi delimitem una selecció ii hi apliquem l'eina de selecció difusa

copiar i enganxar3) En fem una còpia, de moment invisible.

4) Enganxem la còpia, que ara queda com selecció flotant.

5) Desplacem la selecció flotant al lloc desitjat i la fem una mica més petita, per donar sensació de perspectiva i

6) Fem clic fora de la selecció: el retall queda fixat en el destí.

Com a resultat, en l'exemple sembla que la llanxa sigui seguida per una altra.

 

Enganxar com nova imatge

imatge nova des d'un retallUn retall situat en el portapapers, tant si procedeix de Retallar com de Copiar, pot servir per a crear una imatge nova, totalment independent de la de procedència del retall: Edita > Enganxa com a > Nova imatge.

La nova imatge tindrà automàticament les dimensions mínimes exactes necessàries per a contenir sencer el retall.

A continuació, donem nom al nou fitxer: Fitxer > Anomena i Desa i el col·loquem en la carpeta que ens convingui.

La imatge a la dreta s'ha obtingut d'un retall creat independentment.

 

Ajustament fi amb la graella

Sovint ens cal un ajustament fi en el moment d'enganxar. Una de les possibilitats és la de recórrer a la graella, d'acord amb el procediment següent:

Abans del punt 4) esmentat anteriorment, s'activen successivament Visualitza > Mostra la graella i Visualitza > Ajusta a la graella: en el moment de deixar caure la selecció, l'ajustament es produirà automàticament per proximitat . Per tant h'hi ha prou d'acostar-nos raonablement al punt de destí.

 

Ajustament fi amb les guies

Anàlogament, si el destí està proveït de guies, es pot fer Visualitza > Mostra les guies i Visualitza > Ajusta a les guies.