8. Seleccions

 

Retorn

 

Conceptes bàsics

Seleccionar és triar una part de la superfície d'una imatge, amb diversos propòsits, entre els quals:

Les seleccions queden representades sobre el conjunt de la imatge mitjançant una línia discontínua i parpellejant (fila de formigues).

En absència de cap acció expressa, les imatges es troben totalment seleccionades i per això es representen envoltades per una fila de formigues.

 

Eines de selecció

Hi ha diverses eines que permeten fer una selecció. Es troben a la Caixa d'Eines; les principals són:

Selecció rectangular i similars

De la mateixa manera que s'ha dit per a les eines de pintura, prement les lletres indicades donem preferència a una opció o a una altra.

 

Eina Rectangle: rectangles i quadrats

S'usa de la manera indicada a continuació:

  1. Fer clic en la icona Rectangle.
  2. Fer clic en la posició on volem que hi hagi un dels vèrtexs del rectangle.
  3. Sense deixar anar el botó esquerre del ratolí, arrossegar fins al vèrtex oposat.
  4. Deixar anar el botó esquerre del ratolí.

Selecció rectangular

Selecció rectangular, en la qual s'ha exclòs el marge esquerre de la imatge inicial, amb els molins de vent, i la part superior amb excés de cel.

Si després del clic inicial i mentre arrosseguem premem alhora la tecla de Majúscules, obtindrem un quadrat.

Per a obtenir un rectangle o un quadrat amb els vèrtexs arrodonits, activem la casella Arrodoneix les vores i n'establim el radi de curvatura.

 

Eina El·lipse: el·lipses i circumferències

Funciona d'una manera semblant a l'eina de selecció rectangular, però en lloc d'obtenir un rectangle, obtenim l'el·lipse inscrita en aquest. Amb l'ús de la tecla de Majúscules obtenim una circumferència.

 

Eina de selecció lliure (Lasso)

L'eina de selecció lliure es pot aplicar de tres maneres:

 

Tisores intel·ligents

Les tisores intel·ligents fan una selecció d'una manera semiautomàtica, d'acord amb el contrast de colors. Per tant s'usa preferentment on hi hagi perfils ben contrastats.

Cal resseguir el perfil de la part que volem seleccionar fent clics successius en els punts limítrofs. Al final fem clic en el mateix punt on hem fet el clic inicial i un altre clic en un punt interior qualsevol; immediatament apareixerà la selecció.

Selecció amb les tisores màgiques

A l'esquerra, l'original; a la dreta, un retall a partir d'una selecció feta amb les tisores intel·ligents. Com més punts marquem i més precisos siguin, millor resultarà la selecció.

 

Seleccions difuses

selecció difusaLes seleccions obtingudes amb els procediments anteriors són, en general, massa brusques: entre un píxel seleccionat i un de no seleccionat no hi ha cap transició, i això té repercussions negatives en el moment d'aprofitar la selecció (per exemple retallant-la i enganxant-la en un altre lloc).

Les seleccions difuses posen remei a aquesta situació. Un cop feta la selecció, es fa Selecciona > Difumina la vora, es tria un nombre de píxels i es diu D'acord. Algunes eines de selecció porten incorporada una opció d'efectes anàlegs.

És molt recomanable fer servir una selecció més o menys difusa sempre que calgui retallar el fragment seleccionat i aplicar-lo en un altre lloc, i si aquest és de textura irregular, encara millor. Per defecte, quan fem una selecció l'eina hi aplica una selecció una mica difusa.