8. Seleccions

 

Retorn

 

Conceptes bàsics

Seleccionar és triar una part d'una imatge, amb diversos propòsits, entre els quals:

Les seleccions queden representades sobre el conjunt de la imatge mitjançant una línia discontínua i parpallejant (fila de formigues).

En absència de cap manipulació, cal entendre que les imatges es troben totalment seleccionadees.

 

Eines de selecció

caixa d'einesHi ha diverses eines que permeten fer una selecció; es troben a la Caixa d'Eines i les principals són:

 

Eina Rectangle: rectangles i quadrats

S'usa de la manera indicada a continuació:

  1. Fer clic en la icona Rectangle.
  2. Fer clic en la posició on volem que hi hagi un dels vértexs del rectangle.
  3. Arrossegar fins al vértex oposat.
  4. Deixar anar el botó esquerre del ratolí.

Selecció rectangular

Selecció rectangular, en la qual s'ha exclòs el marge esquerre de la imatge inicial, amb els molins de vent, i la part superior amb excès de cel.

Si després del clic inicial i mentre arrosseguem premem alhora la tecla de Majúscules, obtindrem un quadrat.

Per a obtenir un rectangle o un quadrat amb els vértexs arrodonits, activem la casella Arrodoneix les vores i n'establim el radi de curvatura.

 

Eina El·lipse: el·lipses i circumferències

Funciona d'una manera semblant a l'eina de selecció rectangular, però en lloc d'obtenir un rectangle, obtenim l'el·lipse inscrita en aquest. Amb l'ús de la tecla de Majúscules obtenim una circumferència.

 

Eina de selecció lliure (Lasso)

L'eina de selecció lliure es pot aplicar de tres maneres:

 

Tisores màgiques

Les tisores màgiques fan una selecció d'una manera semiautomàtica, d'acord amb el contrast de colors. Per tant s'usa preferentment on hi hagi perfils ben contrastats.

Cal resseguir el perfil de la part que volem seleccionar fet clics successius en els punts limítrofs. Al final fem clic en el mateix punt on hem fet el clic inicial i un altre clic en un punt interior qualsevol; immediatament apareixerà la selecció.

Com més punts marquem i més precisos siguin, millor resultarà la selecció.

 

Seleccions difuses

Les seleccions obtingudes amb els procediments anteriors són, en general, massa brusques: entre un píxel seleccionat i un de no seleccionat no hi ha cap transició, i això té repercussions negatives en el moment d'aprofitar la selecció (per exemple retallant-la i enganxant-la en un altre lloc).

Les seleccions difuses posen remei a aquesta situació. Un cop feta la selecció, es fa Selecciona > Difumina la vora, es tria un nombre de píxels i es diu D'acord. Algunes eines de selecció porten incorporada una opció d'efectes anàlegs.

És molt recomanable fer servir una selecció més o menys difusa sempre que calgui retallar el fragment seleccionat i aplicar-lo en un altre lloc, i si aquest és de textura irregular, encara millor.

 

Desar una selecció en un canal

Els canals contenen informacions diverses sobre el conjunt de la imatge - entre les quals sobre les seleccions -; es gestionen des de Finestres > Diàlegs encastables > Canals. D'una manera permanernt hi ha un canal per a cada un dels colors primaris (vermell, verd i blau). Ens hi referirem més extensament en parlar del color. A més hi ha els altres canals que hàgim anat creant.

canal de seleccióPel que fa a les seleccions, pot succerir que n'hàgim creat una però que no l'hàgim de fer servir immediatament; en aquests casos és possible desar-la en un canal i recuperar-la quan calgui. Això s'aconsegueix amb l'eina Selecciona > Desa en un canal. A partir d'aquest moment podem canviar la selecció vigent a l'area de treball sense que es perdi la que acabem de crear i guardar.

El canal que conté una selecció mostra una màscara en què el blanc indica seleccionat, el negre no seleccionat i els grisos indiquen selecció parcial.

Inicialment la selecció desada apareix amb el rètol Còpia de la màscara de selecció. Fent clic amb el botó dret a l'indicador del canal, se'n pot canviar lliurement el nom anant a Edita > Nom, i podem tornar a activar la selecció desada fent clic a Reemplaça la selecció amb aquest canal.