7. Color

 

Retorn


Selecció del color

Totes les eines de pintura i de dibuix actuen d'acord amb el color de primer pla vigent en aquell moment. Seleccionar el color implica, doncs, triar un color de primer pla.

A la Caixa d'Eines s'observen, en lloc destacat, el Color de Primer Pla i Color de Fons. Inicialment el color de primer pla és el negre i el color de fons el blanc.

Eina de selecció del color

Fent clic sobre la icona del color del primer pla, s'obre un quadre que ens permet substituir-los.

Un cop obert el quadre, la selecció d'un color es pot fer de diverses maneres, que es detallen a continuació. No hi ha inconvenient a fer, si cal, operacions d'ajustament successives.

 

Establiment del color mitjançant coordenades

A la part superior dreta de l'eina de selecció de color hi ha 6 barres horitzontals encapçalades per les lletres H, S, V, R, G i B. Cada barra té un cursor que es pot desplaçar, uns quadres numèrics i unes pestanyes d'augmentar i disminuir. Tot és solidari: feu-hi un canvi qualsevol i canviarà tota la resta.

El color és un fenomen complex, i cal distingir allò que percebem i la forma de produir-ho. Les lletres H, S i V fan una descripció de la percepció del color; les lletres R, G i B es refereixen a la composició del color. La fórmula de la notació HTML equival a la composició RGB en l'anomenat format hexadecimal.

La composició dels colors es fa per mescla additiva, que és la qua es fa servir en els escenaris de teatre i en els projectors tricolors de les aules i sales de conferències. És totalment diferent de la mescla substractiva, què es la que es fa servir quan es barregen pintures o en la quadricromia de les impremtes. Qualsevol experiència que tinguem sobre les mescles substractives no ens servirà per a una mescla additiva.

Si voleu aprofundir en el tema, podeu recórrer a les notes sobre Teoria del Color aplicada a la informática. Però si no us hi voleu encaparrar, limiteu-vos a obtenir el color per tempteigs successius.

 

Establiment visual del color

A la part superior esquerra de l'eina de selecció de color hi ha un quadre acompanyat d'una barra vertical amb els colors de l'arc iris.

  1. Localitzar en la barra vertical amb l'arc iris el color que més s'aproximi al que volem obtenir (per exemple, per a obtenir un rosa triarem el vermell; per a obtenir el gris marengo, triarem el blau).
  2. Fer clic en el punt desitjat.
  3. Observar el requadre de l'esquerra i localitzar-hi el color final desitjat.
  4. Fer clic. Immediatament canviarà el color de primer pla (o el de fons).

 

Tornar a usar colors obtinguts abans

A mesura que anem creant colors, aquests seran memoritzats, i se'ns presentaran a la part inferior de l'eina de selecció del color. Podem reaprofitar-ne un fent clic en la mostra adequada.

 

Eines auxiliars

Hi ha algunes eines auxiliars que faciliten encara més la feina d'establiment dels colors. Al costat dels quadres que indiquen el color de primer terme i el color de fons, n'hi ha tres més:

 

La goma d'esborrar

La goma d'esborrar equival a un pinzell que fa servir el color de fons en comptes del color de primer pla.

D'acord amb això, cal tenir present que només es comportarà com una goma d'esborrar física sobre paper blanc si el color de fons de la imatge és precisament el blanc.