6. Dibuix de traços

 

Retorn


Introducció

En el dibuix i la pintura convencionals, no és el mateix fer servir una brotxa, un pinzell, un llapis tou, un llapis dur... Anàlogament, en el GIMP hem de prendre quatre decisions:

 

Eines de dibuix de traços

Les eines de dibuix de traços es troben a la Caixa d'Eines. Hi ha un sèrie d'icones fàcilment interpretables que corresponen a una determinada eina cada una (vegeu el dibuix inferior a l'esquerra).

Determinades icones de la caixa tenen un trianglet a la part inferior dreta fent clic en aquest apareix sobreposat un quadre amb noves eines més o menys afins (vegeu el dibuix inferior a la dreta). A la dreta de cada una hi ha una lletra; prement aquesta lletra, la icona canvia i dona pas a la nova eina triada. L'usuari pot decidir, d'acord amb les seves necessitats, quina és l'eina que es mostra per defecte, fins i tot sortint de la sessió i iniciant-ne una de nova. L'acció, però, és reversible, i en qualsevol moment es pot tornar a la disposició inicial.

Una eina desplegada mostrant eines afins

 

Taca elemental

Creem una imatge nova, seleccionem l'eina Pinzell, anem a l'àrea de treball i hi fem un clic ràpid i sec: el que obtenim és la taca elemental.

Dins el quadre de pinzells veiem que hi ha uns ajustaments de mida, color, etc. que podem canviar lliurement.

Tornant al quadre d'opcions, fem clic damunt la icona de la taca elemental proposada inicialment i veurem que s'obre un quadre que ens permet seleccionar-ne una altra. Cal notar que hi ha taques elementals molt diverses, amb perfils clarament delimitats, d'altres de difuminats, etc., com es veu en la imatge següent.

Mostra de taques elementals.

La traducció catalana del GIMP té una anomalia semàntica, i és que anomena amb el mateix terme, "pinzell", tant l'eina Pinzell com la taca elemental. Això porta a haver de dir “el pinzell del llapis”, “el pinzell del pinzell”, etc. L'original anglès fa servir dos termes diferents, paintbrush i brush, i així no hi ha confusió.

 

Pinzell, llapis i tinta

Pinzell, llapis i tintaArrossegant el cursor per l'àrea de treball amb una determinada taca elemental obtenim un traç. Aquests traços obtinguts així simulen els que s'obtenen amb eines dibuix físic.

El pinzell té uns caires suaus; el llapis té caires més vius i la tinta simula els canvis de gruix deguts als canvi d'orientació i de velocitat del plomí (plumilla) d'una ploma. Totes tres eines es poden modular canviant els valors del paràmetres que apareixen en el quadre.

 

Aplicació

Amb el ratolí, es poden aplicar el pinzell, el llapis i la ploma de tres maneres diferents:

 

La goma d'esborrar

La goma d'esborrar equival a un pinzell que fa servir el color de fons en comptes del color de primer pla.

D'acord amb això, cal tenir present que només es comportarà com una goma d'esborrar física sobre paper blanc si el color de fons de la imatge és precisament el blanc.