4. Copiar imatges preexistents

 

Retorn


Imatges procedents d'Internet

Les imatges contingudes en els documents HTML (el format clàssic a Internet) es poden copiar sense dificultat i sense recórrer al GIMP:

cursor damunt la imatge > clic amb el botó dret > guardar imatge com.

A continuació es selecciona la carpeta de destí i, si cal, es canvia el nom del fitxer.

 

Imatges d'altres procedències

Les imatges contingudes en documents de Word o de PowerPoint poden ésser copiades amb el mateix procediment de l'apartat anterior.

 

Còpia del contingut d'una pantalla

Tanmateix hi ha imatges que no es troben en els casos anteriors i en què no és possible la còpia directa de la imatge.

En aquests casos cal copiar el contingut total o parcial de la pantalla on es presenti la imatge desitjada i després extreure'n el fragment que ens interessi:

Menú d'adquisició d'imatges

El GIMP també té una opció per a copiar tot el contingut de la pantalla, que dóna un temps (mesurat en segons) per a apartar el propi GIMP a fi que no interfereixi amb allò que volem copiar.

Cal tenir present que amb aquests procediments la qualitat inicial de la imatge queda limitada per la qualitat amb què l'original apareix en pantalla en el moment de captar-lo.

Si hem optat per partir de la pantalla sencera ens caldrà retallar la part que ens interessi.

 

Imatges procedents d'escàners i màquines fotogràfiques

També hi ha una opció per a adquirir imatges procedents d'un escàner o d'una màquina fotogràfica. En general, però, és preferible fer l'operació en dues vegades: primer desem la imatge en el nostre ordinador amb les eines de l'escàner o de la màquina fotogràfica, o amb les del sistema operatiu; aquesta versió la mantenim sense variació mentre calgui. Després en fem una còpia i l'obrim i modifiquem amb el GIMP.

 

Nota: Que una cosa sigui possible tècnicament no implica que sigui legal de fer-la. Les imatges, fixes o en moviment i els arxius de so poden estar protegits per les normes de propietat intel·lectual.