3. Atributs de les imatges

 

Retorn

Introducció

Quan creem una imatge nova, tenim l'opció de fixar-ne les mides. I fent clic a Opcions avançades també podem triar l'anomenat espai de color i el contingut inicial de la imatge.

 

Mides de la imatge

Menú d'atributs de les imatges, desplegatQuan creem una imatge, el GIMP ens suggereix unes mides, però tenim l'opció de fixar-ne unes altres qualssevol.

Cal tenir present que l'única mesura objectiva d'una imatge és la indicada en píxels; totes les altres (polzades, centímetres, etc.) podem induir a error, ja que les mides de la imatge en pantalla depenen de la grandària d'aquesta i de com es configuri, i les impressores permeten ajustar la mida de la impressió independentment de les mides reals de la imatge.

 

Espai de color

El terme tècnic espai de color fa referència a les capacitats de la imatge quant al contingut de color. Hi ha dues opcions bàsiques:

Si no diem res, la imatge serà RGB; amb Opcions avançades podem triar l'alternativa, l'escala de grisos.

Convé entendre bé una cosa: si dibuixem exclusivament elements blancs, grisos i negres en un document RGB, el document continua essent RGB: vol dir que en qualsevol moment pot admetre elements d'un altre color. En canvi, si intentem inserir un traç vermell en un document d'escala de grisos, no ho aconseguirem. L'espai de color, doncs, fa referència a les potencialitats de la imatge, no pas al seu contingut real.

 

Altres opcions avançades

Podem ajustar també

 

Contingut inicial de les noves imatges

Tota imatge conté, en el moment de crear-la, un color uniforme que ocupa tot el rectangle de l'àrea a de treball. Si no es disposa una altra cosa, el color de l'area de treball és el color de fons vigent en el GIMP en aquell moment (generalment el blanc o el negre).

Però des d'opcions avançades podem triar altres opcions, entre les quals: