3. Atributs de les imatges

 

Retorn

Introducció

Quan creem una imatge nova, tenim l'opció de fixar-ne les mides. I fent clic a Opcions avançades també podem triar l'anomenat espai de color i el contingut inicial de la imatge.

 

Mides de la imatge

Menú d'atributs de les imatges, desplegatQuan creem una imatge, si no diem res en contra, la mida de la imatge serà de 640 x 400 píxels. Però tenim l'opció de fixar-ne qualssevol altres.

Cal tenir present que les mesures diferents dels píxels (polzades, centímetres, etc.) indueixen a error, ja que les mides de la imatge en pantalla depenen de la grandària d'aquesta i de com es configuri, i les impressores permeten ajustar la mida de la impressió independentment de les mides reals de la imatge.

 

Espai de color

El terme tècnic espai de color fa referència a les capacitats de la imatge quant al contingut de color. Hi ha dues opcions bàsiques:

Si no diem res, la imatge serà RGB; amb Opcions avançades podem triar l'alternativa, l'escala de grisos.

Convé entendre bé una cosa: si dibuixem exclusivament elements blancs, grisos i negres en un document RGB, el document continua essent RGB: vol dir que en qualsevol mement pot admetre elements d'un altre color. En canvi, si intentem inserir un traç vermell en un document d'escala de grisos, no ho aconseguirem. L'espai de color, doncs, fa referència a les potencialitats de la imatge, no pas al seu contingut real.

 

Contingut inicial de les noves imatges

Tota imatge conté, en el moment de crear-la, un color uniforme que ocupa tot el rectangle. Si no es disposa una altra cosa, el color és el color de fons vigent en el GIMP en aquell moment (generalment el blanc).

Fent clic a opcions avançades el menú s'amplia i ens permet triar tres opcions més: