2. Gestió dels arxius

 

Retorn


Crear un fitxer nou

Un fitxer nou es crea fent Fitxer > Nou; apareix un quadre de diàleg des d'on es poden fixar alguns paràmetres, entre els quals l'amplada i l'alçada de la imatge nova, el color de fons el color de primer pla. S'acaba el procés fent clic a D'acord.

Creem doncs un fitxer nou, i de moment no hi canviem les mides per defecte ni n'alterem els colors de fons predeterminat i de primer pla, el blanc i el negre, respectivament.

 

El meu primer traç

Fem clic a la icona en forma de pinzell; desplacem el cursor del ratolí a l'àrea de treball i, arrossegant, hi dibuixem el primer traç. Obtenim una cosa com ara la següent:

El meu primer traç

 

Desar

Amb Fitxer > Anomena i desa donem nom al fitxer, n'establim el tipus (.xcf, .bmp, .gif, .jpg, etc.). Mentre duri l'elaboració de la imatge, triarem el formal .xcf i només al final el fprmat definitiu desitjat. Cal tenir present que en cada canvi de format es perd informació i per tant qualitat i possibilitats de modificació; farem, doncs, les mínimes conversions necessàries.

Amb Fitxer > Desa només desem els canvis; però si el fitxer encara no té nom, tipus i carpeta, es comporta com Fitxer > Anomena i Desa. En qualsevol cas haurem d'indicar també la carpeta on s'ha de desar le fitxer.

És molt convenient desar sovint els fitxers mentre es modifiquen i conservar les diverses versions; altrament tenim el perill d'incórrer en un error irreparable i haver de repetir una bona part de la feina. Tot i que el propi GIMP té una utilitat per a retornar el fitxer a un estat anterior, és preferible desar-ne diverses versions, que anirem eliminant a mesura que no siguin necessàries.

 

Tancar i Sortir

Amb Fitxer > Tancar tanquem el fitxer, però encara ens mantenim dins el GIMP. Amb Fitxer > Sortir, sortim del fitxer i tanquem el programa. Com és habitual, el programa ens preguntarà si volem desar els canvis en el cas que n'hi hàgim fet i encara no els hàgim desat. I si encara no té nom, tipus i carpeta, ens instarà a fixar-los.

 

Obrir

Un fitxer ja existent es pot obrir amb l'opció Fitxer > Obrir, amb la qual es presenta un quadre de navegació que ens permet atènyer l'arxiu desitjat.

Els fitxers .xcf també es poden obrir directament fent-hi doble clic damunt. I qualsevol fitxer d'imatge es pot obrir fent-hi clic amb el botó dret del ratolí i seleccionant Obre amb GIMP.

 

Imprimir

Podem imprimr una imatge de GIMP - sense necessitat d'exportar-la abans - fent clic amb el botó dret sobre 'Imprimir'; s'obre un quadre de diàleg des del qual ajustem els paràmetres necessaris. Pot resultar beneficiós, però, anar exportant la imatge, obrir-la amb un visor d'iamtges i imprimir-la des d'aquest.

Quadre de diàleg d'impressió

 

La imatge final: format i volum de memòria

Mentre treballem amb una imatge, l'hem de desar en el format .xcf, propi del GIMP. Només així garantim la integritat de tots els elements, visibles i no visibles, que hi hàgim introduït.

Al final del treball, però, acostumem a convertir-lo a un altre format, amb una doble intenció:

El format alternatiu més respectuós amb l'original és el .bmp. Amb aquest obtenim una còpia píxel a píxel del resultat del nostre treball, però perdem la capacitat de continuar el treball en capes que hi hàgim fet i diversos elements invisibles però útils de la imatge.

Hi ha diversos formats destinats a limitar el pes de la imatge (és a dir, la seva necessitat d'ocupar memòria). Els principals són els següents:

Cal notar que cada vegada que canviem de tipus, perdem qualitat; és molt recomanable, doncs, no fer cap canvi de tipus fins al final de totes les operacions.