Curs elemental de Flash (5 i MX)

 

1. Conceptes bàsics 10. Textos
2. Operacions elementals i àmbit de treball 11. Imatges de mapes de bits
3. Creació de dibuixos vectorials 12. Variants de les interpolacions
4. Modificacions 13. Sons
5. Objectes, grups i piles 14. Clips i inserció de vídeos
6. Capes 15. Botons, textos d'entrada i textos dinàmics
7. Símbols gràfics 16. ActionScript: esdeveniments i referències
8. Moviment i interpolacions 17. ActionScript: accions bàsiques
9. Configuració, control i publicació 18. ActionScript: recursos diversos

Nota: Allò en què la versió 5 es diferencia de la versió MX s'indica en lletra grisa.

Valid XHTML 1.0 Strict

Altres webs d'Albert Vila | Contacte