24. Potència

Índex | Anterior | Taules

 

Concepte de potència

La potència és la probabilitat de rebutjar una hipòtesi nul·la falsa. Si designem per β la probabilitat de cometre un error de tipus II, la potència és 1 - β.

És important d'adonar-se que la potència no diu res sobre si la hipòtesi nul·la és certa o falsa, sinó sobre la probabilitat que les dades recollides siguin suficients per rebutjar-la si cal.

 

Factors que afecten la potència

Hi ha diversos factors que afecten la potència. La potència és més gran quan

Els dos primers factors queden fora del control de l'investigador.

El tercer factor pot ésser ajustat a conveniència, però a mesura que augmentem la potència per aquest mètode, els resultats obtinguts esdevenen més irrellevants.

No ens serveix de gaire dissenyar una prova molt potent per a demostrar que la vida mitjana de les persones queda per sota dels 500 anys.

El quart factor introdueix una exigència d'equilibri, ja que, en fer més lax el nivell de significació disminuïm el risc dels errors de tipus II però alhora augmentem el risc dels errors de tipus I.

Si ens deixem convèncer amb més facilitat que un mètode de fabricació és millor que un altre augmentem el risc que en realitat no sigui millor.

El cinquè factor és l'única manera que hi ha de minimitzar alhora les probabilitats dels dos tipus d'error. Això, però, comporta un altra necessitat d'equilibri entre dos factors contradictoris, el de la qualitat desitjada i el dels costos en temps i en diners que exigeix.