Mapa

#

Índex

Vila-seca. Encreuament sensiblement perpendicular de les línies d'ample ibèric (3-1) i de la LAV (2-6). Sengles enllaços permeten la circulació entre Tarragona i Cambrils i més enllà (4-5) i l'accés a l'estació del Camp de Tarragona.