Mapa

#

Índex

Barcelona. Estació de Torre Baró (2008).