Mapa

#

Índex

Barcelona. Tram a cel obert entre Sarrià i Peu de Funicular (2011).