Mapa

#

Índex

Montornés del Vallès. Al nord-est de l'estació de Montmeló, les vies de la LAV (en primer terme) i la convencioal (més al fons) es separen. La segona descriu un arc a l'esquerra per passar per Granollers (2012).